Wniosek

Piłkarskie Place Zabaw

O pomoc finansową w ramach Konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin.
Wypełnienie wniosku nie stanowi skutek w postaci przyznania Zamawiającemu dotacji. Na podstawie wypełnionego wniosku zostanie przeprowadzona wstępna analiza możliwych źródeł finansowania.

Aby przejść do kolejnego etapu, należy wypełnić poniższy wniosek:

Jeżeli nie posiada funduszu - wpisz 0
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne pod linkiem:
zasady przetwarzania danych osobowych we wniosku